Orde en tucht

Wij streven een verbindend schoolklimaat na waarin we bewust en zorgvuldig omgaan met het leerlingensanctiebeleid. Soms zullen we echter tot een sanctie overgaan. Dat kan een orde- of tuchtmaatregel zijn.

Nieuwe richting
winkelmedewerker

Inschrijvingen
schooljaar 2022-2023

Kiezen voor
verantwoordelijkheid

Buso Mariadal