Brieven voor ouders

De communicatie tussen de school en de ouders over dagdagelijkse bezigheden op school gebeurt via briefwisseling. Geregeld krijgt uw kind een brief mee naar huis. Dit wordt steeds in de agenda vermeld. Daarnaast is het mogelijk dat de brief een extra invulstrookje bevat. Dit invulstrookje dienen de ouders in te vullen en terug met hun kind mee naar school te geven.

Nieuwe richting
winkelmedewerker

Inschrijvingen
schooljaar 2022-2023

Kiezen voor
verantwoordelijkheid

Buso Mariadal