Communicatie

Als school wensen wij graag een goed contact met de ouders op te bouwen en te onderhouden. Op deze manier kunnen bezorgdheden op een respectvolle manier met elkaar gedeeld worden.
Wij kiezen ervoor om enkele communicatiemiddelen aan te reiken. Wat het doel van elk communicatiemiddel is, vind je onder de groene knoppen.

Nieuwe richting
winkelmedewerker

Inschrijvingen
schooljaar 2022-2023

Kiezen voor
verantwoordelijkheid

Buso Mariadal