Rapporten

De leerlingen ontvangen op regelmatige basis een rapport. In dit rapport vinden zij een letter per vak terug. Daarnaast voegt de leerkracht vakcommentaar toe, specifiek van toepassing op deze leerling.

Nieuwe richting
winkelmedewerker

Inschrijvingen
schooljaar 2022-2023

Kiezen voor
verantwoordelijkheid

Buso Mariadal