infoavonden

Doorheen het schooljaar zullen er infoavonden georganiseerd worden voor ouders van nieuwe leerlingen en de voorstelling van het ABO-traject. De exacte data van deze dagen zullen op voorhand meegedeeld worden.

Nieuwe richting
winkelmedewerker

Inschrijvingen
schooljaar 2022-2023

Kiezen voor
verantwoordelijkheid

Buso Mariadal