PERSONEEL

De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel.
Het ondersteunend personeel heeft onder andere als taak het leiden van en het meewerken aan de schooladministratie, het toezicht én het begeleiden van leerlingen.
Ook het personeel dat zorgt voor het onderhoud van de gebouwen, dat alles netjes en proper houdt… is belangrijk voor het goed functioneren van onze school.

Nieuwe richting
winkelmedewerker

Inschrijvingen
schooljaar 2022-2023

Kiezen voor
verantwoordelijkheid

Buso Mariadal