Leerlingenraad

Elke klas kiest één afgevaardigde, die de belangen van de klas op schoolniveau verdedigt. Informatie over de concrete werking zal je bij het begin van het nieuwe schooljaar bezorgd worden.

Nieuwe richting
winkelmedewerker

Inschrijvingen
schooljaar 2022-2023

Kiezen voor
verantwoordelijkheid

Buso Mariadal