Alternerende beroepsopleiding (ABO)

De alternerende beroepsopleiding is een bijkomende opleiding voor leerlingen die na hun 5de jaar hun getuigschrift behaald hebben en die meer ervaring willen opdoen in de bedrijfswereld. Ook leerlingen die nood hebben aan een extra jaar begeleiding en ondersteuning raden wij aan om voor ABO te kiezen. De ABO-opleiding wordt georganiseerd vanuit het Departement Onderwijs met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

De ABO-opleiding bestaat uit twee onderdelen:

De jongere die de alternerende beroepsopleiding volgt kan genieten van onderstaande voordelen.

Hij of zij …

Als je op het einde van het schooljaar geslaagd bent:

De bedoeling van het ABO-jaar is dat de jongere snel werk vindt en dit liefst in hetzelfde bedrijf waar de ABO-stage gedaan werd. Tijdens het schooljaar 2019-2020 volgden 6 leerlingen de alternerende beroepsopleiding. Hiervan konden maar liefst 4 leerlingen onmiddellijk aan de slag. Hiermee behalen wij als school ongeveer 65% tewerkstelling.

Buso Mariadal