Doelgroep

In onze school kan je als leerling terecht voor opleidingsvorm 3 (OV3).
Onze leerlingen krijgen een algemene en sociale beroepsvorming en worden zo klaargestoomd om later zelfstandig te wonen en te werken.
We zijn een school waar leerlingen met een attest buitengewoon onderwijs met vermelding type basisaanbod of type 3 terecht kunnen.  


Type basisaanbod: kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs

Type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemenEr wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de jongere. Meestal is zijn gedrag storend voor de omgeving. Deze leerlingen hebben het moeilijk zichzelf onder controle te houden.

Nieuwe richting
winkelmedewerker

Inschrijvingen
schooljaar 2022-2023

Kiezen voor
verantwoordelijkheid

Buso Mariadal