Visie

In onze school stellen we de leerlingen voorop. We vinden het belangrijk om hen kennis bij te brengen, maar ook om te werken aan hun sociale en emotionele ontwikkeling. Dit alles in een christelijke sfeer. Verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, respect en geduld vinden wij belangrijk.

Voor elke leerling stellen wij een individueel handelingsplan op. Hierin bekijken we hoe we ons aanbod kunnen afstemmen op de mogelijkheden en de specifieke noden van de leerling. Hierdoor bieden we elke leerling maximale ontwikkelingskansen. Het individueel handelingsplan wordt op vaste tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd.

Als school streven we naar een goede communicatie met ouders. Elke leerling en ook het gezin waartoe de leerling behoort, willen we leren kennen, respecteren en begeleiden. Onze school biedt een warme omgeving voor zowel leerlingen als ouders.We hebben een nauwe samenwerking met CLB, hulpverleningsinstanties in de buurt, zoals Ave Regina, thuisbegeleidingsdiensten, JAC…

Op onze school staat het welbevinden van elke leerling centraal. Een veilige leer- en leefomgeving creëren voor iedereen is dan ook onze prioriteit. Daarom investeren we graag onze tijd in een goede relatie tussen leerlingen en leerkrachten.

Buso Mariadal