Hogere jaren

Elke ochtend worden de gsm’s van de leerlingen opgehaald door de leerkracht met wie ze op dat moment les hebben. Dit gebeurt bij het tweede belsignaal.

Zodra de gsm’s zijn verzameld, bergt de leerkracht deze veilig op in de daarvoor bestemde locker.

Gedurende de pauzes krijgen de leerlingen hun gsm terug.

Tijdens zowel de ochtend- als middagpauzes worden bij het tweede belsignaal opnieuw de gsm’s verzameld. De leerkracht haalt de gsm’s op en plaats deze weer in de lockers.

Indien een leerling zijn gsm gebruikt zonder toestemming van de leerkracht of bij een overtreding, wordt de gsm voor de rest van de dag afgegeven en veilig bewaard op het secretariaat. Er zal vervolgens een overleg plaatsvinden tussen de leerkrachten, leerlingbegeleiding en/of directie om te bepalen welke sanctie genomen zal worden naar aanleiding van de overtreding.

Deze stappen helpen bij het begrijpen van het proces en de regels met betrekking tot het gebruik van gsm’s op school.

Buso Mariadal