Kiezen voor verantwoordelijkheid

We bouwen onze visie op aan de hand van het ijsbergmodel. Een ijsberg bestaat uit twee delen: het zichtbare deel boven de waterlijn en het onzichtbare deel onder de waterlijn. Boven de waterlijn zetten we het zichtbare gedrag van de leerling. Onder de waterlijn zitten de gedachten, gevoelens en behoeften verscholen. Deze onzichtbare delen van de leerling vertrekken steeds vanuit de basisbehoeften om zich veilig te voelen en gezien te willen worden. We zien dit deel van de leerling niet, maar het is altijd aanwezig. Alles wat de leerling doet, vertrekt vanuit het onzichtbare deel van de ijsberg. Dit deel is veel groter dan het zichtbare deel. Het spreekt daarom voor zich dat we met de onzichtbare behoeften, gedachten en gevoelens aan de slag moeten gaan wanneer we het zichtbare gedrag willen veranderen.

Ons doel is om samen met de leerling op zoek te gaan naar de oorsprong van zijn gedrag en hem hier bewust van te maken. Pas wanneer de leerling zich bewust wordt van zijn eigen gedrag en het onderliggende patroon, kan hij echt verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag. We geloven dat ongewenst gedrag zich vertoont wanneer de leerling op een ongepaste manier omgaat met zijn gedachten, emoties en behoeften. Wanneer de leerling zich bewust wordt van zijn manier van reageren, van zijn patroon, gaan we samen met hem aan de slag om een meer gepaste manier van reageren te zoeken. We proberen samen een nieuw, functioneler patroon op te bouwen.

We zijn ons er als school van bewust dat deze zoektocht naar bewustwording en verantwoordelijkheid er een is met vallen en opstaan. Binnen onze school krijgt de leerling tijd om samen met ons dit punt te bereiken en mag hij onderweg fouten maken binnen een veilige omgeving. We vinden het uiterst belangrijk dat de leerling weet dat we hem als persoon accepteren en enkel het gestelde gedrag afkeuren.

De groei naar een verantwoordelijke, weerbare persoon die klaar is om de samenleving tegemoet te gaan, is er een die we niet tot stand kunnen brengen zonder de ouders. We streven naar een goede communicatie en samenwerking met de ouders, enkel op die manier kunnen we de leerling alle mogelijke groeikansen geven en zijn talenten ten volle aanwenden.

Buso Mariadal