Orde en tucht

Wij streven een verbindend schoolklimaat na waarin we bewust en zorgvuldig omgaan met het leerlingensanctiebeleid. Soms zullen we echter tot een sanctie overgaan. Dat kan een orde- of tuchtmaatregel zijn.

Buso Mariadal