Beschadiging en diefstal

Opzettelijke of door ernstige nalatigheid veroorzaakte schade (bv. op banken, muren of toestellen schrijven of krassen) wordt door de leerling die ze heeft aangericht, vergoed volgens de kostenopgave van de hersteller die de school aanduidt.

Wanneer een leerling een medeleerling benadeelt, worden de betrokken ouders daarvan op de hoogte gebracht en komen zij tot een overeenkomst voor de vergoeding, eventueel via hun familiale verzekering. De school is in dergelijke gevallen niet verantwoordelijk. Wanneer de school slachtoffer is van diefstal, wordt hiervan aangifte gedaan.

Moedwillige beschadigingen zijn een zware fout. De vergoeding van de schade schakelt een sanctie niet uit. 

Buso Mariadal