Gezondheid en welzijn

Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en voor het misbruik van genees- en genotmiddelen.

De zorg voor een gezonde geest in een gezond lichaam, is essentieel bij je opvoeding. Het is niet altijd makkelijk om als jongere kritisch te staan tegenover het overaanbod aan consumptiegoederen die nadelige gevolgen hebben voor de fysische en psychische gezondheid. In de school willen we je via een duidelijke reglementering en via allerlei initiatieven tegen een oppervlakkig en misleidend consumptiegebruik wapenen.

Buso Mariadal