Schoolbenodigdheden

We vragen aan jou om de volgende schoolbenodigdheden mee naar school te nemen:

In de klas staan enkele kasten, waarin de leerlingen hun mappen kwijt kunnen. Indien de leerlingen hun map thuis niet nodig hebben, kan deze op school blijven. Zo voorkomen wij te zware boekentassen en ligt het materiaal steevast in het leslokaal.

Buso Mariadal