Vakantie – en vrije dagen

Herfstvakantie:                  van maandag 31 oktober 2022 tot zondag 6 november 2022

Wapenstilstand:                 vrijdag 11 november 2022

Kerstvakantie:                    van maandag 26 december 2022 tot zondag 8 januari 2023

Krokusvakantie:                 van maandag 20 februari 2023 tot zondag 26 februari 2023

Paasvakantie:                     van maandag 3 april 2023 tot zondag 16 april 2023

Feest van de arbeid:          maandag 1 mei 2023

Hemelvaart:                        donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023 (brugdag)

Pinkstermaandag:              maandag 29 mei 2023

Zomervakantie:                   van zaterdag 1 juli 2023 tot donderdag 31 augustus 2023

Facultatieve verlofdagen

De leerlingen hebben geen les op een facultatieve verlofdag. De facultatieve verlofdagen in het schooljaar 2022 – 2023 vallen op 30 september en 2 mei.

Pedagogische studiedagen

De leerlingen hebben geen les op een pedagogische studiedag. Deze studiedag staat in het teken van het bijscholen van het leerkrachtenteam.

De pedagogische studiedagen vallen op 5 oktober en 1 maart.

Evaluatie dagen

Doorheen het schooljaar plant de school enkele evaluatie dagen in. Dit zijn dagen waarop het de leerplandoelen bepaald worden en de IHP’s worden opgesteld. Op deze dagen hebben de leerlingen geen school. De evaluatie dagen vallen op:

Buso Mariadal