Schoolraad

SCHOOLRAAD
De schoolraad is een advies- en overlegorgaan omtrent alle schoolmateries, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van 4 geledingen, nl.:

·         de leerlingen;
·         het personeel;
·         de ouders;
·         de lokale gemeenschap.

Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid.
De schoolraad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De samenstelling van de schoolraad kan je opvragen bij de voorzitter.
Briefwisseling voor de leden van de schoolraad: Waaibergstraat 41 te 3300 Tienen.

Buso Mariadal