Pedagogische raad

De pedagogische raad, samengesteld uit leerkrachten en leden van het ondersteunend personeel, bespreekt en evalueert de schoolwerking en doet/overweegt nieuwe voorstellen ter verbetering van het schoolklimaat en ter aanpassing van de geldende normen en afspraken.
Buso Mariadal