Tienen en Hoegaarden

Om onze leerlingen een zo ruim mogelijk aanbod van zowel culturele als sportieve aard te kunnen bieden, werken de Via-scholen samen met verschillende stadsdiensten waaronder de preventiedienst, de dienst cultuur en de sportdienst. Jaarlijks wordt er overlegd over het aanbod film- en theatervoorstellingen in verschillende talen, educatief theater rond pesten, drugsgebruik, relaties en geweld, het gebruik van de sportinfrastructuur, het aanbod van de bibliotheek …

In Hoegaarden kunnen we gebruiken maken van de sportinfrastructuur die zich nabij de school bevindt. Daarnaast wordt er ook vergaderd met de noodambtenaar, Linda Cornu.Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich in de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar. Er is een verschil tussen het 1ste leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren
Buso Mariadal