GSM – Beleid

Onze visie op smartphones
De meeste jongeren zijn tegenwoordig vergroeid met hun smartphone. Ze vinden het vanzelfsprekend om permanent in contact te staan met anderen en willen dan ook onmiddellijk reageren als ze gebeld, gemaild, gewhatsappt, of ‘gepingd’ worden.

Daartegenover staat dat de meeste leerlingen zélf om meer rust in de klas vragen. Hierin ligt dan ook de kerntaak van (elke) school: een rustig leerklimaat creëren waarin aandacht, doorzettingsvermogen en concentratie centraal staan.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer leerlingen hun smartphone hebben opstaan, zelfs op ‘stil’ of trilfunctie, er geen volledige aandacht is bij de les. Jongeren kunnen nu eenmaal nog niet multitasken…

Als school wensen wij vanuit een preventief kader het aantal overbodige prikkels te beperken. Daarom weren wij een gsm-toestel op het schoolterrein. Ook u als ouder wenst ongetwijfeld een schoolklimaat waarin het leerproces van uw kind centraal staat.

Laat het duidelijk zijn dat:

Dit gsm-beleid wil ook bijdragen aan het positief imago van onze school. Dit is een school waar we leren belangrijk vinden.
Zou u uw kind naar zo’n school willen sturen?
Wij wel.

SOCIALE MEDIA

Houd er rekening mee dat sociale media onder de 13 jaar verboden is. Wil je hierover mee weten? Lees dan het artikel uit Wat Wat.

Vanaf welke leeftijd mag ik op sociale media? | WAT WAT

Indien je wel over een profiel op sociale media beschikt, maken we best enkele afspraken:

Aangezien een gsm op school niet is toegelaten, dragen de ouders de volledige verantwoordelijkheid over het gsm-gebruik van hun kind.

Buso Mariadal