Onze visie op smartphones


De meeste jongeren zijn tegenwoordig vergroeid met hun smartphone. Ze vinden het vanzelfsprekend om permanent in contact te staan met anderen en willen dan ook onmiddellijk reageren als ze gebeld, gemaild, gewhatsappt, of ‘gepingd’ worden.
 
Daartegenover staat dat de meeste leerlingen zélf om meer rust in de klas vragen. Hierin ligt dan ook de kerntaak van (elke) school: een rustig leerklimaat creëren waarin aandacht, doorzettingsvermogen en concentratie centraal staan.
 
Uit onderzoek blijkt dat wanneer leerlingen hun smartphone hebben opstaan, zelfs op ‘stil’ of trilfunctie, er geen volledige aandacht is bij de les. Jongeren kunnen nu eenmaal nog niet multitasken…
 
Als school wensen wij vanuit een preventief kader het aantal overbodige prikkels te beperken. Daarom weren wij een gsm-toestel op het schoolterrein. Ook u als ouder wenst ongetwijfeld een schoolklimaat waarin het leerproces van uw kind centraal staat.
 
Laat het duidelijk zijn dat:

·         het gaat om het belang van het leerproces. Wij zijn niet tegen jongeren, integendeel!
·         dit gsm-beleid niet voortkomt uit een afkeer van moderne technologie. Er zullen ook lessen zijn waarin een correct gebruik van smartphone, tablet, laptop,… aan bod komt.
·         we niet ergens tégen zijn: we zijn niet tegen gsm’s.
·         wij ergens vòòr zijn, voor een effectief leer- en leefklimaat.
·         deze visie gedragen wordt door het voltallige leerkrachtenteam.
 
Dit gsm-beleid wil ook bijdragen aan het positief imago van onze school. Dit is een school waar we leren belangrijk vinden.

Zou u uw kind naar zo’n school willen sturen?
Wij wel.

Buso Mariadal